EN
İstanbul Bildirgesi ve Uygulama Tedbirleri hakkındaki karar tasarısı BM'de kabul edildi.