EN

Yargıda Şeffaflığa İlişkin Ülke Sunumları

Dr. Mustafa SALDIRIM Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Türkiye
Richard STEARNS Üye Hakim, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Yargı İlişikileri Yargı Konferansı Komitesi Amerika Birleşik Devletleri
Gerhard KURAS Yüksek Mahkeme 8. Ceza Dairesi Başkanı Avusturya
Vasil ROINISHVILI Başkanvekili, Yüksek Mahkeme Gürcistan
Arun Mishra Yüksek Yargıç, Yüksek Mahkeme Hindistan
Peter CHARLETON Yüksek Yargıç, Yüksek Mahkeme İrlanda
Myint THEIN Yüksek Yargıç, Magwe Bölgesi Yüksek Mahkemesi Myanmar
Maikel Jose MORENO PEREZ Yüksek Adalet Divanı Başkanı Venezuela
Liviana ZORZI Program Görevlisi, Yönetişim ve Barış İnşası Ekibi, Bangkok Bölge Merkezi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)